Zabudowa

image Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowo nabytej działki spowodowany jest zwykle zaniedbaniem ze strony gminy, która przy jego tworzeniu pominęła niektóre rejony i budowa nie może sięodbyć. Wówczas nabywca lub inna osoba musi osobiście złożyć wniosek, na jego podstawie zostają wszczęta analiza urbanistyczna. Co ciekawe wniosek o zabudowę może składać każdy, dzięki czemu potencjalny inwestor przed kupieniem działki może sprawdzić czy budowa w ogóle jest możliwa, budowa domów jest procesem trudnym. Decyzja o zagospodarowaniu terenu zostanie wydana jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki i wówczas mogą wjechać maszyny budowlane i zaczyna się budowa domów jednorodzinnych. Jednym z nich jest dostępność działki do drogi publicznej, obecność przynajmniej jednej działki sąsiedniej, na jej podstawie określa się sposób nowej zabudowy w zakresie kontynuacji między innymi funkcji oraz parametrów działki, a także kiedy decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Decyzje wydawane są w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgoda wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.