Archive for Październik 8th, 2016

Zabudowa

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowo nabytej działki spowodowany jest zwykle zaniedbaniem ze strony gminy, która przy jego tworzeniu pominęła niektóre rejony i budowa nie może sięodbyć. Wówczas nabywca lub inna osoba musi osobiście złożyć wniosek, na jego podstawie zostają wszczęta analiza urbanistyczna. Co ciekawe wniosek o zabudowę może składać każdy, dzięki czemu potencjalny inwestor […]